ارائه مدرک رسمی پایان دوره با برگزاری آزمون جامع

 

آزمون جامع (Comprehensive) چیست؟ 

کلیه زبان اموزان هر 10 ترم یکبار ملزم به شرکت در آزمون جامع کتبی و نیز آزمون شفاهی ( مصاحبه ) می باشند.آزمون شفاهی این آزمون توسط مدیریت آموزشگاه و جهت ارزیابی سطح مکالمه زبان آموزان انجام میگیرد.

مزایای شرکت در آزمون جامع 

1.ارزیابی اصولی و استاندارد سطح علمی زبان آموزان به دو شیوه ی کتبی و شفاهی و سنجش موقعیت علمی زبان اموز در پایان هر دوره.

2.جمع بندی مطالب آموزش داده شده پس از اتمام هر دوره ومروری برآنچه پیشتر تدریس شده است.

3.قرارگرفتن زبان اموزان در موقعیت های امتحانی بزرگ با هدف افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب و ترس ناشی از آزمون

4.یکدست شدن زبان آموزان در سطوح بالاتر به لحاظ علمی در یک کلاس

5.دریافت مدرک پایان دوره از آموزشگاه زبان هوشمند البرز

نکات مهم درمورد آزمون 

1.کلیه زبان آموزان که قصد ادامه ی تحصیل در سطوح بالاتر را دارند ملزم به شرکت در این آزمون می باشند.

2.آزمون های جامع راس ساعت مقرر و در تاریخ معین شده برگزار می گردد.

3.کارت ورود به جلسه خود را 3 روز قبل از تاریخ آزمون از مسئولین ثبت نام دریافت نمایید.( کارت مربوطه عکس دار و ممهور به مهر آموزشگاه است.)

تبصره: در روز آزمون همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است .مراقبین آزمون از ورود زبان آموزان بدون کارت به جلسه آزمون جلوگیری می نمایند.

4.نتایج آزمون دو هفته بعد از پس از برگزاری آزمون به زبان آموزان اعلام میگردد.

5.زبان آموزانی که نمره قبولی را در آزمون کتبی کسب نموده اند ملزم به شرکت درآزمون شفاهی که توسط مدیریت آموزشگاه انجام می پذیرد می باشند.

6.زبان آموزان موظف اند نیم ساعت قبل از آغاز جلسه ی آزمون کتبی در محل آزمون حضور یابند.

7.زبان آموزی که در روز و ساعت مقرر به دلیلی موجه نتواند در آزمون حضور یابد می بایسد دوهفته پیشتر با  ارائه مستندات و مدارک مربوطه به دفتر آموزش جهت دریافت نوبت آزمون تاخیری مراجعه نماید.

محتوای آزمون جامع چسیت  

1.زمان آزمون شفاهی برای هر نفر بین 7 الی 10 دقیقه و آزمون کتبی حدود 90دقیقه است.

2.آزمون شفاهی 100 نمره و آزمون کتبی 100 نمره دارد.  نمره نهایی میانگین دو نمره کتبی و شفاهی است.

3.نمره بالای 70 قبول ، بین 65 تا 69 مشروط و پایین تر از 64 مردود است.

4.آزمون کتبی شامل مهارت های Listening , Grammar, Vocabulary, Reading , Writing  می باشد.

5.پرسش های آزمون کتبی به صورت کاملا تستی بوده و نمره منفی برای پاسخ های نادرست در نظر گرفته نمی شود.

 

زبان آموزان سطح Basic و Elementary جهت شرکت درآزمون جامع شفاهی یکی از موضوعات را انتخاب نموده ، مکالمه بسازید ودرتاریخ تعیین شده ارائه دهید.

 دانلودموضوعات  سطح Elementary

زبان آموزان سطح Pre-Intermediate جهت شرکت درآزمون جامع شفاهی یکی از موضوعات را انتخاب نموده ،Presentation  همراه با پاورپوینت(الزامیست) در روز آزمون ارائه دهید.

دانلود موضوعات سطح Pre-Intermadeate

نتایج آزمون جامع کتبی سال 97    

دانلود نتایج آزمون جامع کتبی سال 97