روش آموزش چرتکه

روش آموزش و اثرات آن

در این آموزش به جای استفاده از یک دست برای جا به جایی مهره ها در چرتکه، از دو دست برای به حرکت در آوردن مهره ها در محاسبات ریاضی استفاده میشود. در این روش کودکان بعد از یادگیری و آشنایی با مراحل اولیه ی کار با چرتکه بعد ازمدتی با تصور چرتکه به صورت ذهنی قادر خواهد بود مسایل ریاضی را به صورت تصوری و د ذهن خود انجام دهند.

ویژگی های برنامه آموزش چرتکه چیست؟

آموزش حساب ذهنی قادر به پرورش کیفیت کلی تحصیلی دانش آموزان و بهبود عملکرد تحصیلی آنهاست. با توجه به تمرین مداوم شنوایی، محاسبه و نوشتن، دانش آموزان، بینایی، شنوایی، حس لامسه و دیگر اندام های حسی برای ترویج توسعه مغز را به  همکاری وا میدارند. این وضعیت نه تنها باعث افزایش توانایی تفکر بلکه سبب گسترش عمق و وسعت تفکر می گردد.

یادگیری با روش چرتکه و حساب ذهنی به توسعه بالقوه کمک می کند، اما فرایند یادگیری در تمام جهات است. برنامه حساب ذهنی نیاز واقعی و انواع شیوه های آموزش را تطبیق می دهد که با هدف بالا بردن علاقه دانش آموز به یادگیری در طول دوره پایه تحصیل و سن کودکیست.

آموزش تفکر خلاق   

در جامعه بر پایه اطلاعات و تکنولوژی، داده ها به طور فزاینده به یک پیام مهم نمادین تبدیل شده اند. به منظور درک بهتر دنیای غیرشخصی، مردم باید نحوه مقابله با تمام انواع اطلاعات، به ویژه اطلاعات دیجیتالی را یاد گیرند. توانایی جمع آوری و تجزیه و تحلیل به بخشی از ویژگی اساسی انسان تبدیل می شود. بنابراین، مجموعه ای از “فعال کردن قدرت تفکر ” (یعنی آموزش تفکر خلاق) در برنامه چرتکه طرفدار فعالیت مستقل دانش آموزان در فرایند یادگیری، به منظور توسعه توانایی برای کشف قانون، الگوها و غیره است.

از طریق تشویق دانش آموزان به استفاده از تصاویر به عنوان تجزیه و تحلیل اساسی، مغز نه تنها سرعت در تجزیه و تحلیل را افزایش می دهد بلکه درجه سختی را نیز کاهش می دهد. علاوه بر این، هنگامی که آنها این اطلاعات را انتزاعی می بینند  تمایل به یاد آوری اطلاعات بصری را به راحتی و برای انجام تجزیه و تحلیل مجسم منظم کارآمد را دارند.

در فرآیند آموزش، دانش آموزان یاد خواهند گرفت به نقاط مختلف از دید تفکر به مسائل مشابه نگاه کنند. این به یک ایده و شکل خاص محدود نیست، بلکه برای انواع ایده ها و روش ها برای حل مسئله است. این به حافظه، تفکر، توانایی و بهره وری یادگیری چند برابر بیشتر به همان سرعتی که انتظار می رود، کمک می کند.

حرکت هر دو دست در چرتکه و حساب ذهنی

با حرکت مهره توسط دست چپ و راست، کارکرد بصری، شنوایی، لامسه و عضله ما می تواند هماهنگ عمل کند. این فرایند، منجر به کارکرد قوه بصری، شنوایی، لمسی و اندام های حسی می گردد، سپس قدرت حافظه افزایش می یابد. نیمکره مغز هر دو سمت چپ و راست عمل می کند و انتقال اطلاعات متقابل صورت م. دستکاری و حرکت هر دو دست کنترل و هماهنگ شده است. در طی فرایند توسعه ی گیرد و عملکرد یکپارچه مغز، چابکی لمس، بینایی و شنوایی بهبود می یابد.

اعداد منفی در چرتکه

چرتکه و حساب ذهنی تنها شامل اعداد مثبت نیست بلکه شامل اعداد منفی نیز می باشد. به عنوان مثال، عمل اعداد منفی می تواند باعث تمرین قدرت فکری در دانش آموزان شود. در این روند آموزش، دانش آموزان باید در تفکر فعال تمرکز کنند، تعداد مهره ها را مشاهده کنند، قوانین مهره های در حال حرکت را تجزیه و تحلیل و قضاوت کرده و بلافاصله پاسخ دهند.

قدرت حافظه ضعیف کودکان بر عملکرد آنها در مدرسه تاثیر می گذارد.

 آموزش چرتکه توسط هر 2 دست

منجر به توسعه ی همه جانبه ی ذهن از طریق ارسال پیام های دست چپ و راست به نیمکره های مغز می گردد. و هم چنین باعث ورزش اعصاب، آموزش سرعت، پاسخ، گوش دادن و محاسبه کردن میشود.

آموزش چرتکه و پرورش ذهن

محاسبات ذهنی تنها به عنوان ابزاری برای کمک به بهبود نمرات ریاضی کودکان نیست، بلکه با پرورش ذهن آنها به صورت جدی کمک میکند تا:

 

خوب گوش کنند و مطالب را درک کنند.

خوب تصور و تصویر سازی کنند.

جزئیات را بتوانند حفظ کنند.

کار را با سرعت و دقت انجام دهنند.

بر روی یک کار تمرکز کنند.

اطلات را پردازش کنند و از همه مهم تر با مشکلات مقابله کنند.

برنامه ی آموزشی

این دوره توسط 3 تکنیک اصلی به کودکان 5 تا 12 سال آموزش داده میشود:

  1. تکنیک شنیداری
  2. تکنیک دیداری
  3. تکنیک تصویر سازی

برنامه ی اجرایی

طول دوره: 24 ماه در قالب 12 ترم دو ماهه

زمان آموزشی: 90 دقیقه ی آموزشی در هفته

زمان تمرین و تکرار: هر روز به مدت 30 دقیقه توسط والدین درخانه

مزایای جانبی: آموزش تند نویسی اعداد به صورت غیر مستقیم

ارزشیابی پایان ترم: پس از پایان هرترم ارزشیابی آن به دانش آموزان اعطا میگردد.

 اعطای گواهینامه ی پایان دوره

 معرفی دانش آموزان به مسابقات کشوری وجهانی