قوانین انضباطی

 

هدف مدیریت این آموزشگاه برگزاری دوره هایی منظم و در عین حال مفید برای یکایک شما علاقه مندان به یادگیری زبان است. لذا در راستای ایجاد چنین محیطی نیازمند همکاری صمیمانه و رعایت آیین نامه انضباطی آموزشگاه از سوی کلیه زبان آموزان عزیز هستیم. در این بخش نظر زبان آموزان محترم را به بخشی از آیین نامه های انضباطی این آموزشگاه جلب می نماییم.

 

1.رعایت شئونات اسلامی واستفاده از پوشش مناسب محیط آموزشی

2.رعایت حسن رفتار واخلاق با دبیران ، کارکنان آموزشگاه ،مدیریت و سایر زبان آموزان الزامیست.

3.حضوربه موقع در آموزشگاه (عدم تاخیر در ورود به کلاس)و خروج از آن در پایان ساعت مقرر(عدم تعجیل در خروج از کلاس)

4.استفاده از موبایل ، تبلت و … حتی به عنوان دیکشنری در کلاس درس ممنوع می باشد.

تبصره: چنانچه زبان آموزی در محیط آموزشگاه موبایل ، تبلت و… به همراه داشته باشد موظف است هنگام ورود به کلاس آن را خاموش نموده و تحویل آموزشگاه دهد و به از پایان کلاس تحویل بگیرد در غیر این صورت آموزشگاه میتواند نسبت به ضبط آن اقدام نموده و پس از گرفتن تعهد به ولی زبان آموز تحویل داده می شود.

  1. خودداری از آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به آموزشگاه ( در صورت مفقود شدن هر گونه وسیله شخصی هیچ گونه مسئولیتی متوجه آموزشگاه نخواهد بود.

6.عدم خروج از کلاس و محیط آموزشگاه بدون کسب اجازه از مسئولین ومدیریت آموزشگاه

7.حفظ و حراست از تجهیزات وادوات آموزشی وکمک آموزشی  آموزشگاه ( در صورت وارد آوردن خسارت به تجهیزات آموزشگاه  پرداخت خسارت وارده به عهده زبان آموزیا ولی ایشان است.

8.زبان آموزان موظف به رعایت بهداشت و نظافت آموزشگاه می باشند.

9.ضبط جلسات تدریس به صورت تصویری و صوتی ممنوع می باشد.

10.به همراه آوردن دوستان وآشنایان خود در کلاس درس (حتی یک جلسه) ممنوع می باشد.

11.هر زبان آموز موظف است لیوان شخصی به همراه داشته باشد.

12.دست زدن به کتاب ها و سایر وسایل آموزشگاه ممنوع می باشد.