قوانین عمومی

      با تشکر از اینکه آموزشگاه زبان البرز را به عنوان آموزشگاه زبان خود انتخاب نموده اید، در جهت حفظ نظم و انضباط و بهره وری علمی و آموزشی خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید:

 

 

1.جهت جبران روز های تعطیل در طول سال ، کلاس های جبرانی برگزار خواهد شد.زبان آموز موظف است در تمامی جلسات جبرانی که جزو جلسات کلاس است حضور فعال داشته باشد.(تعداد جلسات جبرانی در برنامه سالانه ذکر شده است.)

2.زبان آموز در صورت نیاز به هر گونه مشاوره آموزشی یا والدین جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی فرزند خود فقط اجازه دارند به مدیریت آموزشگاه مراجعه نمایند.

3.در صورت بروز هر گونه مشکل در مورد برگزاری کلاسها یا پرسنل آموزشگاه به هیچ عنوان شخصاً وارد عمل نشده  مراتب را فقط با مدیریت آموزشگاه در میان بگذارید.

4.تعیین مدرس برای هر کلاس ، ادغام کلاسهای مشابه ، لغو کلاسهایی که به حد نصاب نرسیده اند، محل برگزاری هر کلاس و انتقال زبان آموزان از کلاسی به کلاس دیگر و زمان آغاز وپایان تر م به عهده مدیریت آموزشگاه می باشد لذا زبان آموزان یا والدین و… مجاز به دخالت در امور اجرایی آموزشگاه نمی باشند.

5.حفظ احترام به عقاید شخصی و قومیتی همکلاسی و اساتید خویش از ضروریات یک محیط آموزشی می باشد.رعایت حرمت شخصیت ها ، عقاید و مناسبت های مذهبی ادیان ، مذاهب و قومیت های مختلف مورد تاکید می باشد و از ورود به مبحث سیاسی و مذهبی  در بحث های درسی و کلاسی جدا پرهیز نمایید.

6.درصورتی که زبان آموزسابقه بیماری شامل بیماری های تنفسی ، قلب ، افسردگی و…. دارد والدین ایشان موظف اند مدیریت آموزشگاه را از این موضوع مطلع کنند.

7.والدین گرامی باید نسبت به رفت وآمد فرزندشان به آموزشگاه ، غیبت ، تاخیر و وضعیت تحصیلی زبان آموز دقت و توجه کافی داشته و همچنین در جلسات اولیا و مربیان حضور فعال داشته باشند.

8.زبان آموزان ملزم هستند نسبت به شروع و پایان ترم توجه کافی داشته و از دفترآموزشگاه یا سایت تقویم آموزشی را دریافت نماید.

9.زبان آموز می بایست کتب آموزشی و کمک آموزشی را طبق سیلابس آموزشی آموزشگاه تهیه و هر جلسه در کلاس به همراه داشته باشد