حافظه عبارت است از توانایی ذخیره و بازیابی اطلاعات و تجارب. مشخص شده است که حافظه ای که در نیمکره ی چپ مغز وجود دارد بلند مدت نیست، تصویری که در نیمکره ی چپ مغز وجود دارد بلند مدت نیست، اما تصویری که در نیمکره ی راست مغز ثبت شده برای همیشه در ذهن  می ماند.

با تحریک نیمکره ی راست مغز از طریق حساب ذهنی و در ترکیب آن با هوشیاری از چشم ها، گوش ها و دست ها، توانایی ذخیره و بازیابی با هم توسعه داده میشود.

  • یک تفریح است
  • در مقایسه با محاسبات ریاضی یادگیری چرتکه خیلی فرارتر می باشد
  • اعتماد به نفس را بالا برده
  • تفکر بصری فرزندان را ارتقا می بخشد
  • کودکان به شگل ملموس و دیداری محاسبات آشنا می شوند و محاسبات ریاضی را با سرعت بالا حتی سریعتر از ماشین حساب انجام میدهند

والدین فرزند خلاق با قدرت تمرکز و استقامت ذهنی بالاتری را پیش روی خود میبیند.کودکی که علم محاسبه با چرتکه را فرا میگیرد در میان جمع دوستان خود اعتماد به نفس بالایی دارد که این اعتماد به نفس در تمام مراحل زندگی وی سازگار خواهد ماند.

زمانی که مهارت محاسبه با چرتکه درکودک بالا رود همزمان تصویر سازی چرتکه و حل مسائل ریاضی به صورت ذهنی درمغز کودک شکل میگیرد که این عمل سبب افزایش قدرت تخیل در آنها می شود که قدرت تخیل یکی از ارکان اصلی در خلاقیت انسان می باشد. زمانی که محاسبات به درستی انجام می شود افزایش دقت وتمرکز به صورت همزمان در کودک رخ می دهد. همانطور که گفته شده چرتکه ابزار تفریحی و یک نوع تفریح شگفت انگیز است، تفریحی که حاصل جمع یک عدد چند میلیونی را به یک عدد بزرگ دیگر به راحتی و در زمان کوتاه به سرانجام می رساند.

 محاسبات کلی توسط نیم کره چپ صورت میگیرد که در این راستا دو چیز حائز اهمیت می باشد

۱–محاسبات ریاضی

۲– بازیابی تصویری که هماهنگی بسیار بالایی بین دونیم کره مغز ایجاد می شود.

 این عمل سبب بهبود مهارت های بی نظیر، مدیریت زمان، تمرکز وتوانایی وحل مسائل می شود چرتکه به عنوان یک ابزار تدریس باستانی با مهارت مدرن آموزشی در جهت پویایی و تکامل مغز نوآموز به عنوان یک هیجان وسرگرمی تلقی می شود. کودکان در راستای آموزش از طریق تکنیک شنیداری قدرت تمرکز خود را افزایش میدهند حال در تکنیک تند نویسی سرعت عمل ودقت خود را افزایش داده وهمینطور کارکرد با فلش کارت را نیز می آموزند.

نکته ای که سبب می شود والدین فرزندان خود را ثبت نام کنند در واقع آشنایی با همان اهداف یادگیری چرتکه می باشد، پس در واقع میتوان گفت چرتکه وسیله جدید آموزشی نیست، اما با یاد گرفتن  ساختار آن دانش آموزان می توانند از آن برای تثبیت ومفاهیم ریاضی استفاده نمایند.

باتوجه به تشکیل مغز هر انسان از دو نیم کره راست و چپ و آگاهی از این که حافظه نیم کره چپ، کوتاه مدت است ولی برخلاف آن حافظه نیم کره راست، بلند مدت ، همچنین ذخیره تصاویر و اطلاعات بصورت تصویری درآن  ، بنابراین این امکان وجود دارد که با تحریک نیم کره راست مغز از طریق محاسبات ذهنی و هماهنگی سطح هوشیاری چشم ها، گوش ها و دست ها، مغز قادر به ذخیره سازی وبازیابی می باشد و تصاویر و اطلاعات به صورت دائمی در آن ثبت می شود. به عقیده انیشتین ، ” تصویر سازی از دانش مهم تر است چون  تصویر سازی منبع اصلی کشف دانش می باشد “.

خلاقیت و خودکارآمدی، از‌جمله اهداف آموزشی است که امروزه در رأس امور آموزشی ‌و ‌پرورشی قرار دارد.

فواید توانایی استفاده از نیمکره ی راست مغز

افزایش اعتماد به نفس

 عملکرد تحصیلی بهتر

ایجاد خلاقیت

کمک به حل مسائل

سایرمزایای یادگیری چرتکه

توسعه و استفاده از تمام مغز( بهبود عملکرد نیمکره های چپ و راست مغز)

بهبود سرعت و دقت در محاسبات ریاضی

بهبود حافظه و قدرت ذهن و عکس العمل ها

ارتقاء خلاقیت و تمرکز

بهبود اعتماد به نفس و در نتیجه عملکردبهتر

قادر ساختن دانش آموزان به حل مسائل ریاضی در زمان کوتاه

تشکیل فرکانس موج بتا در مغز

تقویت حس بینایی، شنوایی و احساس افراد

افزایش مهارت های تحلیلی و منطقی

افزایش مهارت گوش دادن و درک مطلب

تمرکز روی یک کار، پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات

محاسبت ذهنی را که یک منبع بی نهایت است را افزایش می دهد.

حس موفقیت را در کودکان و دانش آموزان تقویت می کند.

باعث توسعه بسیار خوب سمت راست مغز می شود.

به توانایی ذهنی بیشتر منجر می شود.

تفکر بصری را بهبود و تقویت می نماید.

باعث افزایش توانایی حل مسائل می شود.

ظرفیت حافظه را بهبود می بخشد.

تمرکز و استقامت روانی را بهبود می بخشد.

بهبود درک مفاهیم ریاضی

مهارت های محاسباتی را بهتر و سریع تر می کند

افزایش توانایی حل مسائل

توجه بیشتر به دستورالعمل ها

افزایش اشتیاق گوش دادن

بهبود حافظه

بهبود واکنش مغزی

افزایش قدرت مهارت های ذهنی

افزایش اطمینان و اعتماد به نفس

افزایش استقامت در مقامل استرس و فشار

افزایش مهارت های نظارتی