جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

منشور اخلاقی

مدیریت و کارکنان و اساتید آموزشگاه زبان هوشمند البرز تعهد نموده اند با هدف کسب رضای خداوند متعال و مرجعین گرانقدر و با رعایت اصول اخلاقی و قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات آموزشگاه،تمام وظایف محوله خود را به نحو احسن به انجام رسانده و پایبند اصول ذیل باشند.

– با شیوه ای نوین و مناسب و با کیفیتی مطلوب تمام تجربه و دانش و تخصص خود را در راه ترفیع سطح علمی زبان آموزان به کار بندند.

– با احترام به پیشنهادات و انتقادات زبان آموزان، زمینه ارتقاء و رشد فعالیت های آموزشگاه را مهیا سازند.

– رعایت نظم و برنامه ریزی دقیق را اولویت کاری خود قرار دهند.

– به حقوق و مالکیت معنوی و مادی دیگران ارزش قائل شوند.

– همواره حق… و حق الناس را مد نظر خود قرار دهند و از اعمالی که به این دو مورد خدشه وارد نماید اجتناب ورزند.

– اصول اخلاقی و صداقت و تعهد و اخلاص را سرلوحه فعالیت ها واعمال خود قرار دهند.

– احترام به حقوق مراجعین  و تلاش در جهت برآورده نمودن خواسته های آنان را مدنظر داشته باشند.

– مالکیت معنوی آموزشگاه البرز را با تمام وجود حفظ نموده و از انجام اعمالی در طول همکاری و بعد از آن  که موجب خسارت  و زیان معنوی و مادی به آموزشگاه می گردد بپرهیزند.

3 رتبه برتر