درصورتی که زبان آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد ، پس از ارائه  معرفی نامه از کمیته امداد می تواند از تخفیف 100درصدی شهریه هر ترم برخوردار شود.

لازم به ذکر است زبان آموز موظف  است هزینه کتاب را پرداخت نماید و فقط از پرداخت شهریه معاف می باشد.